Quyết định HĐQT ngày 22/02/2014

Ngày 22/02/2014, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 06/QĐ-HĐQT  về việc  Bổ nhiệm Giám đốc Sản xuất của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *