Quyết định số 01.2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01.2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1 CBTT QD01 HĐQT 2023