Quyết định số 02.2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1 CBTT QD02 HĐQT 2023