Quyết định số 05.2019/QĐ-HĐQT ngày 05/9/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 05.2019/QĐ-HĐQT ngày 05/09/2019 về việc bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-05-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *