Quyết định số 05.2021/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 05.2021/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2021 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Nguyễn Thị Phương Như.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-05-HDQT-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *