Quyết định số 09.2022/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 09.2022/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tuyến giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-09-HDQT-2022