Cá Tra Phi Lê

Thành phần: Cá basa

Kích cỡ: 80/120, 120/170, 170/220, >220/ gram/ miếng

Đóng gói: 500 gram hoặc 1kg//túi PA-VP; 10 kg/ thùng, số lượng đóng gói, 5-20kg hoặc cấp đông, 10×1kg hoặc xén lẻ, 1×5kg/ thùng

Danh mục: