Thanh cá tra tẩm bột

Thành phần: Cá tra, Bột…
Đóng gói: 25 gr/miếng x 20 miếng/túi