Tempura Shrimp Curve

Thành phần: Tôm, Bột, …

Đóng gói: 18 gr(+-1)/miếng x 12 miếng/khay/túi x 30 túi/thùng.