Tôm Sú Bỏ Đầu

Thành phần:Tôm sú vỏ bỏ đầu

Kích cỡ:13/15;16/20, 21/25, 26/30, 31/40, 41/50, 51/60

Đóng gói: 1.8kg/block x 6/thùng