Tôm xẻ bướm tẩm bột

Thành phần: Tôm lột vỏ chừa đuôi, bột

Kích cỡ: 10 miếng/khay x 30 thùng

Đóng gói: 10 miếng/khay x 30/thùng