Tôm Sú Lột Vỏ Lấy Chỉ

Thành phần: Tôm thịt đông lạnh block/ IQF
Đóng gói:  hộp/PE