SJ1 – Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2018.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1 – Danh sach co dong nha nuoc, co dong lon