SJ1-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-11 ngày 11/08/2020 thay đổi lần 11 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-11 ngày 11/8/2020 thay đổi lần 11 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-Giay-CN-dang-ky-chung-khoan-lan-11