SJ1-Thông báo số 1131/TB-CNVSD ngày 24/07/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1131/TB-CNVSD ngày 24/7/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

VSD-TB 1051 xac nhan danh sach nguoi so huu ck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *