SJ1-Thông báo số 889/TB-SGDHN ngày 31/08/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung SJ1 ngày 07/09/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 889/TB-SGDHN ngày 31/08/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung SJ1 ngày 07/09/2020.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

CV 889 ngay 31.08.2020 cua HNX – Thong bao ngay GD dau tien 07.09.2020