SJ1-Thông báo số 954/TB-CNVSD ngày 02/06/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 954/TB-CNVSD ngày 02/06/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB 954 cua VSD vv ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan