Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 14

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 14 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 24/09/2014 do thay đổi Vốn điều lệ.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *