Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Huỳnh Thanh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Huỳnh Thanh
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ: 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 51.236 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51.236 cổ phiếu (tỷ lệ 0,243%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 08/01/2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB GIAO DICH CO PHIEU SJ1 – HUYNH THANH