Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Võ Minh Khang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Võ Minh Khang
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.850 cổ phiếu (tỷ lệ: 0,018%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.850 cổ phiếu (tỷ lệ 0,255%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 08/01/2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB GIAO DICH CO PHIEU SJ1 – KhangVM