Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng – Bà Huỳnh Thanh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:

  • Tên cá nhân giao dịch: Huỳnh Thanh
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 94.124 cổ phiếu (tỷ lệ: 0,400%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 194.124 cổ phiếu (tỷ lệ 0,826%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/06/2023 đến ngày 11/09/2023.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

Thong bao dang ky giao dich CP SJ1 – Huynh Thanh