Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc Thay đổi tên Công ty và mẫu dấu như sau:

 

Thong-bao-01-2015-thay-doi-ten-Cong-ty-va-mau-dau-4-6-2015