Thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013

Thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013:

TB-To-Chuc-DHDCD-bat-thuong-2013

 

 

Download toàn văn Thông báo vv Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 theo link bên dưới:

 

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *