UEA đưa ra quy định mới về sản phẩm cá nhập khẩu vào thị trường này

Theo Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM, kể từ ngày 1- 9-2014, cá nuôi xuất khẩu vào Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) phải kèm theo chứng thư có nội dung “Cá nuôi không sử dụng thức ăn có chứa protein của lợn hoặc động vật khác, chỉ được sử dụng protein có nguồn gốc từ biển nhưng không bao gồm protein của cùng loài cá nuôi đó”.

Để đáp ứng quy định nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) yêu cầu cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu từ UAE nhằm cập nhật các quy định của nước sở tại và tuân thủ đúng khi xuất khẩu các lô hàng cá nuôi vào thị trường này.

Các cơ sở nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu cũng cần liên hệ với các trung tâm vùng thuộc NAFIQAD để được kiểm tra, cấp chứng thư với nội dung “Cá nuôi không sử dụng thức ăn có chứa protein của lợn hoặc động vật khác, chỉ được sử dụng protein có nguồn gốc từ biển nhưng không bao gồm protein của cùng loài cá nuôi đó” theo đúng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền UAE.

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục đăng ký kiểm tra xuất khẩu, các cơ sở cần cung cấp hồ sơ/bằng chứng liên quan như danh mục thức ăn sử dụng tại cơ sở nuôi; xác nhận của cơ sở sản xuất thức ăn về thành phần nguyên liệu sản xuất thức ăn chỉ chứa protein có nguồn gốc từ biển.. và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ do cơ sở cung cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *