Báo cáo Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng không còn là cổ đông lớn của SJ1-02/10/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thường không là cổ đông lớn và không nắm giữ cổ phiếu SJ1 đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

02.10.19 BC khong con la co dong lon Cong ty TNHH DT Song So Thuong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *