Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Năm tài chính 2022 (01/10/2021 – 30/09/2022) được lập ngày 20/12/2022 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán ngày 10/12/2022.

Download toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

BCTC nam 2022 – Cty Me