Bổ nhiệm nhân sự mới

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc Bổ nhiệm nhân sự mới của Công ty như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2014 của Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 15/05/2014.

Căn cứ theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2014 của Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Bà Lê Hà Thị Mai Thảo giữ chức vụ Giám Đốc Nhân Sự Công ty kể từ ngày 15/05/2014.

 

Download toàn văn Quyết Định theo đường link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *