Morning Coffee Price June 11, 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 121.500 – 122.000 Cơ sở

122.100 – 122.500 về kho

+ Hàng gửi kho: 121,000

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

123.000 – 124.000 VNĐ            Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2% 123.000-123.500

G1 S16 Clean:124.000-124.500

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *