Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2013

Ngày 31/12/2013, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *