Quyết định số 06.2022/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 06.2022/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Phạm Thị Bích Như.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-06-HDQT-2022