Burger Tôm

Thành phần: Tôm, bột và gia vị

Kích cỡ: 60gr, 65gr, 70gr/miếng

Đóng gói: 10 miếng/gói x 12/thùng