Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Tống Văn Tùng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Tống Văn Tùng
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.297 cổ phiếu (tỷ lệ: 0,006%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.236 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.533 cổ phiếu (tỷ lệ 0,011%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB-giao-dich-CP-SJ1-Mr-TungTV-17.12.2021