Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 25/08/2017.
  • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 30/08/2017.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB thuc hien quyen mua va chuyen nhuong quyen mua co phieu phat hanh them